• Livstil,  Slow Fashion

    Change your shoes – en kampanj för en mer hållbar industri

    Visste ni att under 2014 tillverkades det 24, 4 miljARDER par skor. Asien stod för 88% av produktionen. Det har aldrig tillverkats så mycket skor i världen som det görs idag. Skoindustrin är fruktansvärd smutsig och går att kopplas till en rad brott mot både mänskliga rättigheter och miljöbestämmelser. Enligt en undersökning av mätinstitutet The Nielsen Company (bestående av 500…