Livstil,  Slow Fashion

Myter om Fair Trade

Hoppsan, Fair Trade-Fredag inträffar visst en söndagkväll. Tur att det är okej 😉 Jag tänkte belysa några vanligt förekommande missuppfattningar angående rättvis handel. För samtidigt som medvetenheten för Fair Trade ökar så har också antalet missuppfattningar kring begreppet ökat. Nedan följer några vanligt förekommande myter om Fair Trade samt sanningen bakom dem.

Myt: Fair Trade handlar om att betala i-landslöner i u-länder.
Sanning: Lönerna är utformade för att ge rättvis kompensation baserat på de faktiska produktionskostnaderna och baseras inte på något i-lands lönestandard. Vad som är en rättvis lön fastställs av en rad faktorer, så som:

  • Hur mycket tid, möda och kompetens som produktionen kräver
  • Levnadskostnaden i området där produktionen sker
  • Köpkraften i samhället där produktionen sker

fairtrade

Myt: Fair Trade är outsourcing; det urholkar den västerländska jobbmarknaden genom att flytta arbetstillfällen till utlandet.
Sanning: Fair Trade verkar för att förbättra liven hos de allra fattigaste som ofta helt saknar alternativa inkomstkällor. Många produkter från Fair Trade härstammar dessutom från kulturer och traditioner som inte annars är representerade på den Nordamerikanska eller Europeiska marknaden.

Myt: Fair Trade är anti-globalisering.
Sanning: Internationellt utbyte och kommunikation över nationella gränser utgör hjärtat av Fair Trade-rörelsen. Fair Trade-organisationernas mål är att maximera de positiva effekterna av globalisering, dvs. dess kraft att förena människor, samhällen och kulturer genom produkter och idéer. Samtidigt kämpar man för att minimera globaliseringens negativa effekter, som sänkt arbetsmiljöstandard för producenterna och ökade miljöutsläpp. Fair Trade ser till den mänskliga och samhälleliga produktionskostnaden snarare än till den strikt monetära.

Myt: Fair Trade är en form av välgörenhet.
Sanning: Fair Trade främjar långsiktig positiv förändring genom att etablera handelsförbindelser med fokus på producenternas självständighet. Därför bygger Fair Trades framgång främst på konkurrenskraftigheten hos företagen själva och alltså inte på gåvor och donationer. Även om många Fair Trade-organisationer är involverade i välgörenhetsprojekt så sker detta vid sidan av verksamhetens kärna som utgörs av handel.

trade-e1429469110847
Myt:
Fair Trade missgynnar slutkonsument då det leder till dyrare varor.
Sanning: De flesta Fair Trade produkter är prissatta för att vara ett konkurrenskraftigt alternativ gentemot det konventionella utbudet. Eftersom att Fair Trade arbetar i nära relation med producenterna utesluts mellanhänder, vilket leder till att Fair Trade varor kan erbjudas till ett överkomligt pris samtidigt som en större del av vinsten går till producenterna.

Myt: Fair Trade leder till produkter av lägre kvalitet.
Sanning: Även om handgjorda produkter ofrånkomligen varierar i sin utformning, så arbetar Fair Trade organisationer ständigt med att förbättra den genomgående kvalitén hos sina produkter. Genom direkta och långsiktiga samarbeten finns det en ständig dialog mellan Fair Trade-organisationerna och producenterna för att på bästa sätt kunna svara på konsumenternas behov och skapa produkter av högsta kvalitet. Fair Trade organisationer har tagit emot flera priser för sina högkvalitativa produkter, bland annat från tävlingar som ´Cup of Exellence´, ´Roaster of the Year´, ´SustainAbility in Design´ och ´New York Home Textile Show´.

Myt: Fair Trade syftar endast till kaffe och choklad.
Sanning: Fair Trade överbryggar ett brett spektrum av jordbruks- och hantverksprodukter så som kläder, bomull, korgar, hem- och köksdekorationer, smycken, ris, tvål, té, leksaker och vin. Även om kaffe var den första jordbruksprodukt som blev Fair Trade certifierad år 1988, så har hantverksprodukter sålts under Fair Trade flaggan sedan 1946.

*Inlägget är inspirerat av denna och denna text.

Bloglovin

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: