Livstil,  Slow Fashion

Fair Trade vs Fairtrade

tomäto_tomato

Fair Trade, eller rättvis handel, innebär att man genom handling kan förbättra de handelsvillkor som råder på den konventionella världsmarknaden. 2001 tog bl.a. World Fair Trade Organization (WFTO) och Fairtrade International fram en gemensam definition av rättvis handel. Sedan dess har denna erkänts av Europaparlamentet (2006), Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2009) och Europeiska kommissionen (2009). Den är utformad så här;

Rättvis handel är ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en mer rättvis världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garanterar rättigheterna för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd. Organisationer för rättvis handel, tillsammans med konsumenter, engagerar sig aktivt i att stödja producenter samt genom att öka medvetenheten och genomföra kampanjer för att förändra den konventionella internationella handelns regler och praxis.
källa.

Är ni med mig?

Fairtrade är en oberoende produktmärkning. Självklart är även det ett viktigt medel som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. I Sverige heter dom Fairtrade Sverige (logiskt).

”Fairtrade är den enda produktmärkningen vars kriterier syftar till att motverka fattigdom och stärka graden av inflytande och medbestämmande bland människor i fattiga länder.

Kriterierna baseras på ILO:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt syftar till ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Andra märkningar med etisk inriktning har till exempel som huvudsyfte att skydda miljön eller öka transparensen i handelskedjan. De varken arbetar med, eller gör anspråk på att arbeta med, att bidra till att öka producenternas möjligheter att själva påverka sin framtid.”
källa.

Så, för att det inte ska bli syftningsfel så skriver man Fair Trade (om man menar rättvis handel) och Fairtrade när man pratar om en produkt som är producerad på ett schysst sätt och som fått Fairtrade-certifieringen.
Lätt att blanda ihop!

När ni ser denna logga…

Print…så handlar det om produktmärkning. Märket hittas bl.a. på bananer, kaffet, chokladen…

 

 

När ni ser den andra loggan (den runda) så är det Fairtrades organisationslogga det handlar om.

fairtrade11

Men hur ofta ser man hantverk med Fairtrade-certifieringen? Inte lika ofta eller hur?  Håll utkik efter det! För nästa fredag tänkte jag berätta lite hur man kan stödja de som producerar just dessa saker (hantverk, accessoarer, interiörartiklar), som ju har en lite mer komplicerad tillverkningsprocess än just Fairtrade-certifierade varor.

Hoppas ni kikar in då!

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: